Bình luận

1 lo mà học. 2 có rồi, mà không có cũng chả tới lựot chú đâu -_-. 3 cao trên m6 và dứoi m7, không những hoa đã có chủ mà còn là bông mới đập chậu. " đứa xinh nào chả thế" 4 thứ 1 là có link thì cũng chả đưa, thứ 2 : mặt thế này xác định là fn M.U nhé, khỏi tán tỉnh cho mệt. Chốt một câu : yêu với chả đưong, lo mà học.