Bình luận

#1 ...tớ bị thanh khống, nếu giọng cậu hay, tớ hứa làm osin cho cậu suốt đời :v :v #2 Thế rồi gặp người lạ nào cũng tấp vô kêu cho xin một nụ hôn, hôn xong trả lại một nụ hôn nữa thành hai nụ hẻn? #3 bạn kén chọn thế á?? Gái không được sao??