Bình luận

Ngọc Ngân lớp mình còn ai Ngọc Ngân nữa k? HNN là có thể lớp mình dòi? Tên m thì thiếu chữ T :v