Bình luận

<3 Đứng ở vị trí nhau mới hiểu thấu được. Phán mãi cũng chỉ phát triển ngôn từ thôi. :)