Bình luận

Đâu cần test XYZ gì. Chỉ cần chạm vào thôi...=)). Nếu nó..."vươn vai, đứng dậy" thì là troai thẳng...=))
Dễ thôi. Kiếm 1 nick fb clone rồi giả gay rồi test. Kiểu như: người lạ ơi... Tâm sự cùng người lạ. Từ từ hỏi xem nó thích con trai hay con gái.
Có thể bạn ấy thích trai lẫn gái sao biết được :D hiện tại thì bạn ấy thích con gái nên là bạn trai của bạn đó .