Bình luận

Chú mày nhát vậy thì cứ xác định đi. Đàn ông đàn ang mà đi viêta CFS khoe mình nhát gái, chú mày khoe vậy chỉ tổ thiên hạ cười vào mặt và cái nữ kia cũng khinh cả ra. Làm gì thì cho dứt khoát, không thành công thì cũng thành nhân nhé. Còn muốn lấy chút can đảm thì sang đây anh bày kế cho.