Bình luận

#2 ủa hỏi bí quyết cua đc gái xinh hay cua luôn bạn nam đó o.O. hỏng đc nha, bạn nam đó là của mình r