Bình luận

Dear Dũng, Đừng có nhắn tin nhé,con ml này thả thính m và sẽ cho m ăn bã đấy :) tỉnh táo lên,tráng xa bọn hãm hãm ra :)