Bình luận

Anna Anna t chả còn thiết tha gì mấy vụ đăng ký tình nguyện cũng vì cái kiểu đăng ký 5 lần 7 lượt đều bị né á. Vĩnh viễn ?
Nhất quan hệ mà, nội cái việc chọn người đi tình nguyện là thấy rồi. Toàn thấy người quen BTC, lạc được vài đứa k biết chơi với ai