Bình luận

mình nhớ là vào giờ nghĩ trưa thầy có nói rằng các bạn ngoại trú sau khi ăn trưa thì ra các bãi tập hoặc giảng đường để nghỉ trưa mà..