Bình luận

:3 kiểu như ng nhà giời ấy, người Trái Đất không chấp nhận được các bạn ???