Bình luận

Trù ng ta ct để qua quen thớt năm sau dắt đi countdown làm quả first kiss of the year tiếp hả :v