Bình luận

Uiss dạng này chôn sống ngay để bảo tồn đi bạn êi?chưa quen thì vui tính lắm. Quen rồi bỏ bê vậy thì vứt?đời đâu thiếu gì người tốt?