Bình luận

Dễ dãi cl, đuma đc 7-8 năm rồi, ae cl gì, nó ko thương thật lòng nó tán 8 năm à đm! Đúng rồi đó 2 hôm mà cho ôm là có thai rồi thôi bắt thằng kia chịu trách nhiệm đi đm!