Bình luận

"*Gửi bạn mặc quần lửng đi học Mọi người có quy định thì mình nên chấp hành vì mọi người đã và đang chấp hành rất tốt. Trường học cũng là cơ quan nhà nước thì về vấn đề trang phục cũng đã được quy định rồi. Chuyện có cái quần à bạn, mà bạn lôi đao to búa lớn quá vậy? Nào là ASEAN, nào là bảng xếp hạng thế giới các thứ. Nó không đáng bạn à. Mình sai thì mình chịu đi, bạn nhận được sự giáo dục thì tốt cho mình chứ cho ai? Bạn bị bảo vệ trường bắt nhiêu lần rồi? Mà hô hào đa cấp, tư duy, hành động? Mình thì bị bắt 2 lần thôi, 1 lần là do câu cá ở cái hồ lớn lớn ở giữa CS2 ấy. Lần nữa là tháo máy của trường bị cái thầy bên khoa ĐTVT rượt chạy vòng vòng trong trường cuối cùng thì bị bảo vệ bắt. Mình sai thì mình tiếp nhận 1 cách vui vẻ thôi thì hậu quả nó đã không đi quá xa đến mức lên cả ASEAN đâu bạn. Thân!" --------------------- >>N.G.U<<