Bình luận

Con trai giờ vậy đó bà ơi. Bà đừng buồn mà cứ nghĩ mình là một cái túi xách birkin :)) ai ngắm thì ngắm đi, ai coi thì coi, mà k đủ tầm để mua thì thôi không cần phải tự nghi ngờ giá trị của mình <3