Bình luận

Sau khi đọc xong bài viết tôi tin bạn là 1 Blogger thật sự... Hội tụ đủ yếu tố.. Nhưng mắc phải 1 nhược điểm là sáng tạo quá đà và nội dung mâu thuẫn