Bình luận

Trinh tiết không còn là chuẩn mực của một người con gái nữa. Chẳng có lí do gì để con trai được quan hệ bao nhiêu tùy thích, còn con gái thì phải nguyên tem nguyên mác đến tay các anh. Các cô gái không phải là món hàng hóa. Trinh tiết để dành cho chồng, ai làm được điều đó là tam tòng tứ đức tiết hạnh khả phong gì gì ấy, chỉ là một lời nói dối màu hồng, là một căn biệt giam tù túng được mọi người truyền miệng là khách sạn năm sao, là cái cớ để những người đàn ông và những người phụ nữ cùng nhau chì chiết phụ nữ, là ngụy biện cho sự ích kỉ của cánh đàn ông. Các cô gái không cần phải cảm thấy áy náy vì một cái màn mà không chắc chắn rằng ai cũng có nữa. Cơ thể của bạn, bạn muốn làm gì là quyền của bạn, và cái thằng đội cái màn thịt ấy lên đầu, thôi dẹp nó vô một bên, bỏ đi cho sớm chợ.