Bình luận

nhà cửa đàng hoàng là 1 ty8 1 căn tức 1 năm a đi làm là 600tr, tức mỗi tháng là 40tr (kể cả lương tháng 13) + chi tiêu hàng tháng bèo bọt cũng là 5tr tức lương anh 45tr 1 tháng ~ 2000$ 1 tháng :o chắc làm ở cty sing rồi :((