Bình luận

cảm ơn chia sẻ của bạn, mình rất cần những bài như thế này. Ừa thì xin được việc không cần điểm số lắm. Nhưng lương cao thì lại là chuyện khác ??? ->Khờ<-