Bình luận

Cha mẹ thì còng lưng ra cho đi học không lo, yêu với đương cái gì, hả, yêu với đương cái gì :|