Bình luận

Tiêu chí của mình, sống không buông thả ???, Sau này còn làm gương cho con cái. Đó giờ thất bại cũng nhiều, chia tay cũng nhiều nhưng không đụng tới 1 giọt bia rượu ??. Giờ đi làm rồi cũng phải giao lưu kẻo lại bị đuổi nữa vì k hòa nhập