Bình luận

Ngày trước lúc ny t nói chia tay t chỉ hỏi đúng một câu. Không phải tại sao mà t chỉ hỏi "Có chắc chắn chưa?". Và đáp lại câu hỏi của t là một câu trả lời đến bây giờ t vẫn éo hiểu :) "Em suy nghĩ kĩ chưa?" :))