Bình luận

Xin lỗi nhưng tôi đang trông đợi cái kết giật bồ =)))). Bỏ qua vấn đề hành văn lan man như lũ Trường Giang. Giới thiệu BỒ với BẠN chưa bao giờ là sai cả, cái sai chính là lúc chọn BẠN, BẠN sai không biết khuyên ngăn. Còn BỒ mà theo BẠN thì cũng chả có gì tiếc. Nhé :v.