Bình luận

#1 vì là kinh tế nên thích đào mỏ à... Muốn vòi tiền thì sang hutech tìm đi cậu ạ, người ta nhà có điều kiện chứ mấy anh tự nhiên tự lập về kinh tế nên k dễ bị khống chế bởi tình d** đâu...