Bình luận

Những bạn nữ thế này đâu thiếu, chỉ là người như thế ít chăm chút vẻ bề ngoài, ít face ảo diệu nên mấy ông có thèm liếc mắt đâu. P/s: bạn tui đầy.