Bình luận

Hồi mình học năm nhất đại học, ở cở sở Linh Trung, có mấy đứa phát sách nhưng mà là đạo Phật rồi mình cũng mở ra đọc. Trong đó có đoạn, ông sư nào ở Việt Nam mình là hiện thân của Lạc Long Quân. Nước mỹ thờ nữ thần tự do chính là mẹ Âu Cơ. Trong năm nay, ông sẽ đến Mỹ. Lạc Long Quân hội ngộ Âu Cơ dẫn đến tận thế ,do bắt đầu từ cuộc gặp gỡ của 2 người nên kết thúc cũng từ sự tái ngộ của 2 người. Coi xong mình vứt luôn. Nhảm