Bình luận

bạn có thể gửi tin nhắn "cút,mình éo thích bạn :D " cho mình đc ko :v mình cảm thấy câu nói của bạn vi diệu vl :3
Bạn có thể cho mình xin info đc ko. Mình sẽ tán bạn ngay và lun. Và bạn chỉ cần từ chối thôi. Ahjhj ?