Bình luận

Thực ra k chỉ thái độ, cách xếp xe và cách "phá" xe của sv cũng rất "chuyên nghiệp"... Chỉ có thể là nhà xe của KHTN???
Có 1 nghịch lý là: Nếu bạn đến trễ, xe bạn sẽ bị dựng ngoài nắng. Nhưng nếu bạn đến trễ hơn nữa, xe bạn lại được dựng trong mát ???