Bình luận

thề là khi đi với gái mà trong túi không có đủ tiền trả hết(đề phòng bạn gái quên mang ví) thì t không bao h đi, t từng quen một bạn nữ, có lần đi chơi mang ít tiền và để nó trả gần hết, về nhà thấy nhục vl rồi.