Bình luận

Nói nghe nè, mấy cha IT muốn PR quá thì kiếm cái gì hay ho mà PR nha, làm ba cái chuyện kiến bu ruồi đậu này mọi người nhìn vô là biết tỏng hết rồi chứ ở đó mà PR, nực cười =))