Bình luận

IT đây, ngày nào cũng nhắn tin, tối nào cũng qua đón đi ăn. Kết quả : ctay =)). Lý do chia tay thì chẳng bao giờ kể hết, Chỉ duy nhất lý do ở lại thì chẳng bao giờ tìm ra :) ->Khờ<-