Bình luận

B inb nick này đi mình sẽ giúp b. Hoàn toàn FREE. <3 *đây là cả tấm lòng. Không phải đem bạn làm chuột bạch hay gì đâu mà lo lắng nhé*