Bình luận

Dù không được bình thường thì cũng được các bạn biết đến và để ý như 1 idol :'( Sao k ai để ý tui làm gì, mặc gì ra đường cơ trứ'ssss