Bình luận

Lời khuyên trân thành: bỏ qua cái "tôi" đi bạn. Mình cũng k12, có thể bạn với mình cùng lớp cũng nên. Nếu bạn ko biết viết mail ntn cho hợp tình thì inbox mình chỉ