Bình luận

kiểu giật mình khi thấy ổng ở đây :))) hì,Tú giỏi lắm á,cái hồi mà có Cười Xuyên Việt đúng lúc đang bị ốm,mỗi ngày đều mở tiết mục của ổng coi,coi đi coi lại không chán,bệnh cũng chóng hết nữa.Chàng trai ơi cố lên