Bình luận

Nếu không có Got7 thì vé VIP chắc có lẻ ruồi bu vì ế quá =)))) mời ca sĩ nước ngoài về mà đối xử như ca sĩ chợ trời, mắc ngán BTC Việt nam
Klq, hôm ấy nhiều ng thiếu muối còn hơn Khương Ngọc chứ chẳng phải mỗi ảnh không đâu. Và gọi Angela Phương Trinh bằng chị thì chắc chắn còn nhỏ tuổi, nên đừng hở tí gọi ng đáng tuổi chú là thằng cha ==