Bình luận

Nguyên cả đêm tuôi chỉ cày mỗi Tomorrow,Today k đấy thím,,1 lúc làm 4 trình duyệt đầu tuôi quay cuống như chóng chóng,,h mở miệng ra là "Somebody let me know,tell me which way to go"thôi đấy
Cậu đừng bảo như thế các Chym nản lòng mất , mọi người đều rất cố gắng ai cũng vì JJ và cả GOT7 , tớ nghĩ là do Youtube ko nhả view hoặc có vấn đề gì đó . Tớ tin cả động Chym nhà ta đều đang rất cố gắng . Mọi người đừng nản lòng cùng nhau cố gắng .