Bình luận

Những lúc thế này mới biết đâu là fan chân chính, đâu mà fan phong trào. Lúc cần stream, cày view thì biến mất nhưng đến khi GOT7 được khen hay nhận giải này nọ lại trồi lên như cỏ dại nhận là yêu thương 7 đứa lắm. Không biết là đáng khinh hay đáng buồn nữa.
Nhìn thứ hạng của JJP mà buồn :( lại càng ra sức cày hơn nữa :( Mình k nản vì stream, mình chỉ nản vì stream đc 1-2 lần nó lại bắt đổi pass cả loạt acc của mình ㅠㅠ
Ước gì t có thể tag hết bọn tự nhận Ahgase suốt ngày câu view tag ảnh trong gr Chym Non vào đây và vả cho sml để nó có thể tỉnh ngộ ra cái gì nên vote và cái gì k cần thiết. Ức chế vcđ