Bình luận

Cho các bé nghe cũng là cách tăng view hiệu quả đấy thớt. M có thằng e trai còn bé thế là đào tạo nó là chim luôn. Vừa cho nó ăn vừa bật nhạc GOT7 cho nó một công đôi việc vừa trông e vừa cày view cho GOT7 luôn