Bình luận

Bố em 6x mà em còn bắt bố cày view cho trai đợt 100M cho Just Right đến nỗi bố thuộc luôn cả bài ? Cố lên chị, chúng ta sẽ làm đc mà. ?
Tui 1 ahgase 8x? lần đầu tiên hì hụi ngồi cầy View cho tụi nhỏ, lần đầu tiên gián mắt vào xem các show của tụi nhỏ .Yêu thương tụi nhỏ nhìu nhìu lắm .❤️