Bình luận

Sẽ còn khổ dài dài ? Bạn thớt chỉ xếp thứ 8 thôi, chứ người yêu tương lai của mình phải xếp tới tận thứ 14 cơ =))
Hễ cfs bạn trai có ny là chim tui lại thấy JB Cơ mà mạnh mẽ lên bạn ơi, bạn là thứ 8 còn người yêu tương lai tui xếp cao nhất tận 50 ( 14 anh là idols còn lại suppost ) :D :D
Lại là Im JaeBum :))))))))) người bàn nạo quyền lực đã bẻ bao nhiều ng từ thẳng thành lung layy ?? :))
Trời má lại JB :))))))) Im Nạo Dừa là hình mẫu lí tưởng của các bạn nam có ghệ là chym à :)))))))