Bình luận

"Thằng Hoàng" của thớt mặt dày thật =))))) Không quen không thân gì mà hùng hồn nhờ người ta tăng view =)))))))