Bình luận

Jackson nhé cậu. Giống Bambam chèn DoubleB vào rồi í. Bữa fansign có bạn bias Bam mà khen câu đó của Jackson, bị Bam lườm cho cháy mặt rồi