Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ktxdhqgconfessions
admin
3 năm trước
#Cfs7066 "Cho tớ hỏi đoạn đầu Lullaby, câu đầu tiên của Jackson là 'Jackson' hay
Hình mô tả cho bài confession