Bình luận

bạn mình k biết gì về kpop nhưng mình hỏi về GOT7 thì bảo là mới xem bài hát mới của nhóm, nhóm nhảy đẹp qá