Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ktxdhqgconfessions
admin
4 năm trước
#Cfs7020 "Sao không thể ngấm nổi thành phần ghép ảnh thế này nhỉ? :) Lấy
Hình mô tả cho bài confession
#Cfs7020 "Sao không thể ngấm nổi thành phần ghép <a href="https://confession.vn/en-1-ngay-nao-oluong-la-thu-ton-tai-duy-nhat-yeu-uong-co-hay-khong-kho/" title="ảnh thế" alt="ảnh thế">ảnh thế</a> này nhỉ? :) Lấy ảnh <a href="https://confession.vn/11998-yeu-nhau-3-nam-1-lan-i-phuot-nhom-chia-tay-1-nam-sau-moi-biet-ly-do-minh-k54-thuc-ra-chung-min/" title="couple nhà" alt="couple nhà">couple nhà</a> người khác đem về cắt ghép đầu tay chân vô thành của <a href="https://confession.vn/14458-nhu-nay-la-ung-hay-sai-ca-cac-bac-cach-ay-1-thang-em-voi-ny-em-a/" title="mình" alt="mình">mình</a>. Toàn mù quáng atsm!" ----------------- Ảnh gửi kèm.