Bình luận

Chắc chị ấy lớn rồi nếu đi làm kiếm tiền mua alb thì cũng tốt cơ mà trốn học thì hơi tiêu cực thật.
mình cũng yêu Kpop hơn rất nhiều thứ nhưng gia đình và tương lai của bạn thân phải đặt lên hàng đầu đấy, nếu yêu Kpop và GOT7 như vậy thì hãy đặt đó làm động lực để phấn đấu chứ, sau này có học hành thật tốt thì mới được đi xem concert của ù pa bằng tiền mà mình kiếm được một cách quang minh chính đại !