Bình luận

Mà chị chỉ khuyên em điều này: làm tới nơi tới chốn. Em đã học tiếng Hàn thì học cho tới cuối cùng. Đừng bỏ dở. Rồi em sẽ chứng minh được mình thôi. Ngoại ngữ t3 luôn đem lại cơ hội lớn khi ra đời.