Bình luận

T bias Mark nhưng vẫn không thể ngăn mình ngoại tình lần lượt với mấy đứa kia ?? Chê là để yêu thương. Cưng Chê lắm ???