Bình luận

Một chuyện tình ấm áp và hạnh phúc <3 hay là mình trans sang tiếng anh rồi đăng lên SNS để 7 thằng biết nhỉ? Ôi trái tim éo đuối của tuii TvT yêu quá TvT